x86 Assembly Instructions

Instructionlara başlamadan önce kısa bilgiler vereceğim. Bazı durumlarda statik veri bölgeleri bildirmemiz gerekebilir. DB, DW ve DD direktifleri sırasıyla bir, iki ve dört bayt veri konumu bildirmek için kullanılabilir. Array'leri tanımlamak için DUP kullanılır. Assembler, DUP ile verilen veriyi belirtilen sayı kadar çoğaltır.  Örneğin 4 DUP(9) verelim. Çıktı 9 9 9 9 olur. DUP, x86 … x86 Assembly Instructions yazısını okumaya devam et

Reklam

Assembly Registers

İşlemci operasyonları genellikle işlenmekte olan verileri içerir. Bu veriler bellekte saklanabilir ve bunların üzerinden erişim sağlanabilir. Ancak bellekten veri okuma ve  verileri belleğe kaydetme işlemleri işlemciyi yavaşlatır. Çünkü veri talebini, kontrol veriyolu (control bus) üzerinden bellek depolama ünitesine göndermek ve aynı kanaldan veri almak karmaşık işlemlerden oluşur. İşlemci, işlemlerini hızlandırmak için register adı verilen dahili … Assembly Registers yazısını okumaya devam et

Assembly Temel Söz Dizimi

Bir assembly programı 3 bölüme ayrılabilir: Veri bölümü : Başlangıç verilerini veya sabitleri bildirmek için kullanılır. Bu veriler çalışma zamanında değişmez. Syntax'i şöyledir:   section .data Bss bölümü : Değişkenleri tanımlamak için kullanılır. Syntax'i şöyledir:   section .bss Text bölümü : Kodun yazıldığı bölümdür. Program yürütmenin başladığını kernel'a bildiren 'global main' ile başlamalıdır. Syntax'i şöyledir:     … Assembly Temel Söz Dizimi yazısını okumaya devam et

Assembly Diline Giriş

Assembly Dili Nedir? Her işlemci ailesinin girdi/çıktı işlemleri gibi işleri yapmak için kendi talimatları (instruction) vardır. Bu talimatlar setine 'makine dili talimatları' denir. İşlemci binary halindeki makine dili talimatlarını anlar. Ancak makine dilini yazmak zordur. Assembly dili, belirli bir işlemci ailesi için sembolik kodlardaki çeşitli talimatları daha anlaşılır, daha kolay yazılabilir hale getirir. Bilgisayarın Genel Donanım … Assembly Diline Giriş yazısını okumaya devam et