Assembly Registers

İşlemci operasyonları genellikle işlenmekte olan verileri içerir. Bu veriler bellekte saklanabilir ve bunların üzerinden erişim sağlanabilir. Ancak bellekten veri okuma ve  verileri belleğe kaydetme işlemleri işlemciyi yavaşlatır. Çünkü veri talebini, kontrol veriyolu (control bus) üzerinden bellek depolama ünitesine göndermek ve aynı kanaldan veri almak karmaşık işlemlerden oluşur. İşlemci, işlemlerini hızlandırmak için register adı verilen dahili … Assembly Registers yazısını okumaya devam et

Assembly Temel Söz Dizimi

Bir assembly programı 3 bölüme ayrılabilir: Veri bölümü : Başlangıç verilerini veya sabitleri bildirmek için kullanılır. Bu veriler çalışma zamanında değişmez. Syntax'i şöyledir:   section .data Bss bölümü : Değişkenleri tanımlamak için kullanılır. Syntax'i şöyledir:   section .bss Text bölümü : Kodun yazıldığı bölümdür. Program yürütmenin başladığını kernel'a bildiren 'global main' ile başlamalıdır. Syntax'i şöyledir:     … Assembly Temel Söz Dizimi yazısını okumaya devam et