Assembly Registers

İşlemci operasyonları genellikle işlenmekte olan verileri içerir. Bu veriler bellekte saklanabilir ve bunların üzerinden erişim sağlanabilir. Ancak bellekten veri okuma ve  verileri belleğe kaydetme işlemleri işlemciyi yavaşlatır. Çünkü veri talebini, kontrol veriyolu (control bus) üzerinden bellek depolama ünitesine göndermek ve aynı kanaldan veri almak karmaşık işlemlerden oluşur. İşlemci, işlemlerini hızlandırmak için register adı verilen dahili … Assembly Registers yazısını okumaya devam et